Collage van mijn passies...

Collage van mijn passies...

Elfje Godderis

is licentiate in de orthopedagogiek, gediplomeerd OCP-coach en natuurcoach, trainer, mama, empathisch, creatief, taalgevoelig, ...

Of in de woorden van 'talentexpert' Luk Dewulf:

woordkunstenaar, zinzoeker, samenbrenger, sfeervoeler, mooimaker, ideeënvormer, aansteker, ... 

Elfje streeft ernaar

een gelukkige en succesvolle coach, schrijfster, mama en geliefde te zijn.